Сировина

Щодо молока  – сировини, то на підприємстві ТОВ «Оржицький молокозавод» заготівля молока здійснюється згідно вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коровяче незбиране. Вимоги при закупівлі». Наше підприємство приймає молоко виключно тільки з фермерських господарств,  частина з яких є власними .

Населенське молоко ми категорично не приймаємо, так як дана категорія здавачів молока  порушує санітарно – гігієнічні умови зберігання видоєного молока.

Відмінністю зберігання сировини в фермерських  господарствах від власних  – це наявність холодильної установки яка постійно підтримує задану температуру молока, а це +4 С + 6 С ,а також доїння корів доїльними апаратами та наявність молокопроводів. Що забезпечує поступове охолодження молока в процесі  доїння та  чистоту видоєного молока.

На підприємство молоко надходить охолодженим.  Доставку здійснюють власні автомолцистерни, які щоденно перевіряються на якість миття та дезінфекцію.

До молока – сировини вимоги ставляться особливо високі, оскільки воно дуже легко піддається псуванню, спричиненому багатьма факторами , зокрема розвитком небажаної мікрофлори яка і залежить від температурних показників.

Крім того, молоко, яке закуповують повинно отримуватися від здорових корів з господарств благополучних щодо інфекційних захворювань. Щомісяця такі довідки видаються фермерським господарствам від  районних Державних лікарень ветеринарної медицини.

Кожну доставлену партію молока лаборанти хім та бак аналізу перевіряють на вміст інгібуючих речовин (мийно-дезінфікуючих розчинів), залишків ветеринарних препаратів(антибіотиків), які є недопустимими. А також контролюються фізико- хімічні показники ( кислотність, жир, білок, густина, термостійкість). До мікробіологічних показників відноситься загальне бак.обсіменіння – це санітарно – гігієнічний показник чистоти в господарстві та кількість соматичних клітин – маститні клітини в молоці.

За даними показниками  молоко розподіляють на такі гатунки: екстра, вищий, перший та другий.

Ці показники регламентуються в ДСТУ 3662-97.

На наше підприємство надходить молоко вищого гатунку.

Контроль за цими показниками покладений на лабораторію нашого заводу, яка щоденно проводить всі дослідження аби не допустити неякісної сировини на подальшу переробку, від якої залежить кінцевий результат нашої продукції яка з′явиться в торговій мережі.

Крім лабораторного контролю на підприємстві, працівники лабораторії здійснюють і періодичний об′їзд фермерських господарств, де ведеться спостереження за умовами утримання корів, санітарно – гігієнічного стану обладнання (доїльні апарати, молокопроводи, холодильні установки).

Тобто працюючи з господарствами, ми зобовязані контролювати їх санітарний стан, тим самим дбаючи про якість молока.

Якщо говорити про показники безпеки, а це – токсичні елементи, мікотоксини, антибіотики, пестициди, нітрати, гормональні препарати, радіонукліди, то вони контролюються Регіональною державною лабораторією Дерпродспоживслужби в Полтавській обл., яка знаходиться в м. Полтава акредитована Національним агенством  з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ІSO/IES 17025 : 2006. Мікробіологічні показники  контролюються щомісячно Пирятинською міжрайонною державною лабораторією державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка теж акредитована Національним агенством  з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ІSO/IES 17025 : 2006.

Згідно графіку періодичності ми доставляємо свою сировину та продукцію для здійснення даних досліджень. Підводячи підсумок можна сказати одне: якісна натуральна  сировина – запорука нашого виробництва готових молочних продуктів!

 

Нач ВВЛ: Рябенко Л.О