Стандарти якості

Політика в сфері якості та безпечності харчових продуктів

Основною метою ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» є забезпечення сталої репутації серед споживачів як надійного виробника, безпечність та якість продукції якого не підлягає жодним сумнівам та забезпечена на постійній основі належною практикою управління.
На нашому підприємстві впроваджені: система управління якістю згідно з ДСТУ 180 9001:2015 та система управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ 180 22000:2007, яка відповідає вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Запроваджені на підприємстві системи менеджменту охоплюють всі процеси діяльності підприємства.

Політика в сфері управління якістю та безпечністю харчових продуктів нашого підприємства спрямована на:

 • належне управління ризиками і можливостями, що можуть вплинути на якість і безпечність продукції та функціонування і розвиток підприємства в цілому;
 • підвищення конкурентоспроможності підприємства через постачання усім споживачам молокопродуктів стабільно високої якості та безпечності за конкурентними цінами;
 • постійне підвищення задоволеності споживачів, їх впевненість в тому, що наша продукція завжди має гарантовано високу якість та безпечність, повністю відповідає встановленим законодавчим та регламентованим вимогам;
 • взаємовигідне партнерство з постачальниками;
 • ефективну взаємодію між структурними підрозділами підприємства та доброзичливі взаємовідносини в колективі підприємства;
 • постійне підвищення кваліфікації персоналу та удосконалення системи мотивації творчої активності всіх працівників підприємства.

ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» заявляє, що забезпечуватиме виконання політики шляхом:

 • впровадження і постійного поліпшування системи управління якістю у відповідності до ДСТУ 180 9001:2015 та системи управління безпечністю харчових продуктів за ДСТУ 180 22000:2007, яка відповідає вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 • здійснення постійного моніторингу очікувань та задоволеності споживачів, законодавчих та регламентованих вимог, інших зовнішніх та внутрішніх чинників, які мають вплив на функціонування та розвиток підприємства;
 • Проведення на підставі отриманих фактичних даних заходів, спрямованих на зменшення ризиків та використання можливостей;
 • використання у виробництві передових технологій, методів і засобів контролю, а також сучасного виробничого обладнання;
 • постійного поліпшення умов праці та залучення всього персоналу до взаємодії і активної участі у впроваджених системах управління, впровадження відповідної мотивації і організацію навчання.

Керівництво підприємства бере на себе відповідальність за:

 • результативність та постійне поліпшування систем менеджменту, запроваджених на підприємстві;
 • аналіз, зміну та вдосконалення цієї Політики та цілей у сфері якості та безпечності відповідно до вимог ринку, стратегічного напрямку та середовища організації;
 • інформування персоналу щодо результатів функціонування систем менеджменту та їх результативності;
 • постійне вдосконалення виробничих процесів;
 • поступове зниження витрат за рахунок більш ефективного використання обладнання і матеріалів;
 • створення сприятливих умов, забезпечення фінансовими, кадровими, матеріальними і технічними ресурсами підприємства для реалізації цієї Політики.

 

Директор: В.О. Максимов
ТОВ «ОРЖИЦЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 02 лютого 2018 року